Alles rondom insolventierecht

Als ondernemer zijn er een aantal termen waar je liever zo min mogelijk mee te maken wilt hebben, bijvoorbeeld faillissement, schuldsanering en surseance van betaling. Echter is dit wel gewoon onderdeel van het maatschappelijk leven, daarom is het belangrijk dat je wel op de hoogte bent van de mogelijkheden rondom deze termen mocht je zelf in financiële problemen komen, of wanneer een zakenpartner dat overkomt. Al deze termen vallen onder het insolventierecht, mocht je hiermee te maken krijgen kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een SWDV insolventie advocaat. Maar wat is insolventierecht nou precies?

Wat is het?

In principe gaat insolventierecht over alle regels die gelden op het moment dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon failliet dreigt te gaan. Ook gaat het over de rechten die iemand krijgt nadat hij failliet is gegaan, bijvoorbeeld surseance van betaling of dat hij tot de schuldsanering is toegetreden. In Nederland zijn er drie insolventieprocedures, namelijk:

  • De surseance van betaling
  • Het faillissement
  • De schuldsaneringsregeling

De surseance van betaling

Bij het aanvragen van surseance van betaling is er een advocaat nodig, deze zal het verzoekschrift indienen dat door de schuldenaar getekend zal moeten worden, alleen de schuldenaar kan dit verzoek indienen. Hierdoor krijgt hij een voorlopige uitstel van betaling en zal er door een bewindvoerder meegekeken een meebeslist worden, zo kunnen schuldeisers voor een bepaalde periode geen betaling afdwingen. Hierdoor moet de schuldenaar de tijd krijgen om zijn bedrijf op orde te krijgen en een oplossing te verzinnen voor de schuldeiser(s).

Het faillissement

Een bedrijf kan failliet verklaard worden door op eigen verzoek van de schuldenaar of verzoek van de schuldeiser, beide verzoeken zullen worden opgemaakt en ingediend door een advocaat. De eiser zal bekend moeten maken dat hij een vordering op de schuldenaar heeft en dat deze is opgehouden met betalen, als dit lukt zal het faillissement worden uitgesproken en zal er een curator benoemd worden, deze curator zal alle schuldeisers de bezittingen van het failliet verklaard bedrijf te gelde maken.

De schuldsaneringsregeling

Een alternatief voor een faillissement is de schuldsaneringsregeling. Hierbij zal de schuldenaar in een periode van drie jaar zoveel mogelijk geld moeten verzamelen voor de schuldeisers, een bewindvoerder zal worden aangesteld die hierop toeziet. Als alles goed gaat zal de schuldenaar na die drie jaar een schone lei krijgen, dit wil zeggen dat alle onbetaalde vorderingen niet meer afgedwongen kunnen worden en de schuldenaar is dan feitelijk schuldenvrij.