Wat je als ondernemer moet weten over de Kanban Methode

Het Japanse woord kanban kan grofweg vertaald worden als ‘visuele kaart’. Het is een projectmanagement en planningsmethode die ontwikkeld is in de fabriek van Toyota om de efficiëntie van de productielijn te verbeteren. Vandaag de dag wordt deze projectmanagement methode ook veelvuldig toegepast in de ICT branche voor managen van onderhoud en de verbetering van complexe software systemen.

Hoe werkt kanban?

Het doel van de kanban methode is om altijd een zo’n klein mogelijk voorraad te behouden. Hierbij kan gedacht worden aan een voorraad van onderdelen in het productieproces van auto’s maar ook de voorraad van ontwikkeltaken van een software team. Om dit inzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een kanban bord dat opgedeeld is in kolommen. Dit kan een fysiek of digitaal whiteboard zijn. De kolommen zijn afhankelijk van het proces, maar vaak wordt gebruik gemaakt van een ‘To-do’ een ‘In progress’ en een ‘Done’. De taken voor het ontwikkel- of productieteam worden vervolgens weergegeven door middel van gekleurde kaartjes, die afhankelijk van hun status in de verschillende kolommen terecht komen.

Waarom wordt kanban gebruikt?

De kracht van kanban is het inzichtelijk maken van het arbeidsproces en het opmerken van knelpunten in het productieproces. Door alle taken van het team visueel weer te geven wordt er inzicht verkregen waar in het proces teveel of te weinig taken zijn of wanneer er een taak te lang blijft liggen. Doordat het team het kanban bord continue up-to-date houdt ontstaat er betere focus en communicatie over de activiteiten.

Is de kanban methode een goede toevoeging voor mijn onderneming?

De kanban methode kan van grote toegevoegde waarde zijn voor jouw onderneming. Het dwingt je om de processen in kaart te brengen en een goed overzicht te houden van de taken jouw team. Helaas leert de ervaring dat een procesverandering ook weerstand met zich mee kan brengen. Men ziet vaak eerst alleen de extra tijd die nodig is om het kanban board te organiseren en up to date te houden, terwijl de echte voordelen zich pas later laten zien. Het is daarom van belang om zo’n procesverandering stapsgewijs in te voeren en het team bij elke stap te betrekken.

Meer weten of op zoek naar een ervaren specialist? Neem contact op met Batenburg Bevestigingstechniek.