Betekenis van procesmanagement

Bij procesmanagement is er sprake van het beheersen, continu aanpassen en vernieuwen van processen. Hierdoor worden organisaties die zich hier aan onderwerpen ook vaak verbeterd en vernieuwd. Verder gaan organisatiestructuren in de toekomst steeds meer naar: de lijn-, proces- en projectorganisatie. Met een lijnstructuur wordt bedoeld dat processen van alledag uitgevoerd worden en dit geldt ook voor de producten of diensten waar klanten behoefte aan hebben. Bij procesorganisatie wordt er gekeken naar het optimaliseren van verschillende activiteiten die over diverse afdelingen heen lopen. Tenslotte is een projectorganisatie meer gebaseerd op verschillende verantwoordelijkheden binnen één project die voor de totstandkoming van het resultaat gelden.

We leggen voornamelijk de nadruk op procesmanagement in dit artikel. Hierbij is er sprake van het veel ontwikkelen en uitwerken van ideeën, waarbij er sprake is van samenwerking tussen diverse partijen. Doordat er steeds meer complexe projecten in onze samenleving opspelen, stijgt de vraag naar procesmanagement. De manager hierin richt zich op het besturen en faciliteren van processen met het doel in ogenschouw om te bepalen of een project klaar genoeg is om voort te zetten. Het mooie aan procesmanagement is de creativiteit die het handhaaft; zo is er geen sprake van een duidelijk eindresultaat of een standaard aanpak die er wordt uitgevoerd.

De procesmanager schakelt vaak tussen inhoud en proces en de belangen en behoeften van verschillende partijen. Dit varieert ook steeds; soms wordt er gericht op het uitwerken van creatieve ideeën of oplossingen, en een andere keer wordt er gefocust op het maken van afwegingen en daarna beslissingen. Vroeger was er vaak sprake van eenrichtingsverkeer, maar tegenwoordig omvat procesmanagement diverse taken. Zo is er vaker sprake van leidinggeven en projecten leiden door de procesmanager. Ook wordt er meer nadruk gelegd op het werven en precies selecteren van personeel. Ook is er vaker sprake van coaching.

Hierdoor is procesmanagement steeds meer van deze tijd en het is een breed begrip wat tijdens Het nieuwe Werken geregeld toegepast wordt. Als je meer wil weten over  kun je op de website van YNNO kijken. Zij zijn een organisatie die zich richt op Het Nieuwe Werken uitbouwen in de praktijk. Bovendien heeft Het Nieuwe Werken raakvlakken met agile werken; een vorm van werken waarbij het realiseren van gezonde werkomgevingen centraal staat.