ontslag

Betere bescherming voor payrollwerknemers

Voorheen was het voor werkgevers en ondernemers vrij eenvoudig om de arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer te beëindigen. De nieuwe Ontslagregeling die per 1 juli 2015 is ingegaan, heeft dat een stuk moeilijker gemaakt.

De nieuwe Ontslagregeling

Payrollwerknemers worden in de Nieuwe Ontslagregeling omschreven als de werknemers die op basis van een overeenkomst tussen de payrollwerkgever en een derde. De overeenkomst is hierbij niet tot stand gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De payrollwerknemer wordt in de overeenkomst ter beschikking gesteld aan de derde, waarbij hij / zij onder toezicht en leiding van die derde arbeid verricht. Een payrollwerkgever kan de werknemer alleen met toestemming van die derde aan een andere werkgever beschikbaar stellen. Meer weten over wat payrolling precies in houdt? Lees meer over wat is payroll op www.payrstaffpayroll.nl

Ontslagregels

Voor de nieuwe Ontslagregeling van 1 juli, waren er bij het UWV bijzondere ontslagregels met betrekking tot het ontslag van payrollwerknemers.Dit had te maken met de bijzondere contractuele relaties die bij payrollconstructies worden gehanteerd.

Deze ontslagregels kwamen er op onder andere op neer dat wanneer  de beëindiging van een opdracht door het payrollbedrijf een bedrijfseconomische reden had, er door het payrollbedrijf een ontslagaanvraag bij het UWV voor de betrokken werknemer kon worden ingediend. Hierbij hoefde een payroll bedrijf alleen aan te geven dat de opdracht door de inlener beëindigd werd. Hierbij was het voor het payrollbedrijf niet nodig om de reden voor beëindiging aan te geven. Het UWV ging dit ook verder niet na.

Payrollwerknemers konden op deze manier vrij eenvoudig ontslagen worden. De nieuwe regeling heeft er voor gezorgd dat het voor inleners moeilijker wordt om payrollwerknemers te ontslaan.

Aan de basis van de nieuwe ontslagregeling staat dat de payrollwerknemers een gelijkwaardige ontslagbescherming krijgen als werknemers die rechtstreeks bij de inlener in dienst zijn. Het ontslag van de payrollwerknemer wordt daarom beoordeeld aan de hand van omstandigheden bij de inlener, waarbij de inlener ook daadwerkelijk als de werkgever van de payrollwerknemer wordt beschouwd.

Wanneer een inlener een contract wil beëindigen omdat de payrollmedewerker niet goed genoeg functioneert, kan dit voor het payrollbedrijf een redelijke grond voor ontslag zijn als er aan bepaalde ontslag voorwaarden wordt voldaan. Het payrollbedrijf zal hierbij moeten kunnen aantonen met een dossier van de inlener waarop duidelijk wordt bijgehouden dat de prestaties van de werknemer onvoldoende zijn. Payrollbedrijven zullen dus met inleners duidelijke afspraken moeten maken over het bijhouden van een goed onderbouwd dossier over desbetreffende medewerkers.