Een snelle kennismaking met corporate finance

Corporate finance vormt een bijzonder belangrijke taak van de zogenaamde treasury. Deze taak bestaat erin om het mogelijk te maken om de onderneming te financieren over een lange(re) termijn. De treasury zal binnen het bedrijf actief zijn en haar diensten of activiteiten ontplooien vanuit het oogpunt van de vermogensmarkt. Het is namelijk op deze markt dat er bij corporate finance voor wordt gekozen om kapitaal aan te trekken. De treasury moet ervoor zorgen dat het bedrijf financierbaar blijft voor de vermogensmarkt. Om dit te kunnen doen moet ze zich in eerste instantie een beeld schetsen van deze markt waarna ze daar vervolgens op moet zien in te spelen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een financieringsstrategie welke ervoor zorgt dat de financierbaarheid van het bedrijf optimaal is.

Financieringsstrategieën bij corporate finance

Zoals de inleiding van deze pagina reeds duidelijk maakt is het zo dat er bij corporate finance altijd voor wordt gekozen om gebruik te maken van een bepaalde financieringsstrategie. In de praktijk is het zo dat er op dit vlak een keuze kan worden gemaakt uit drie verschillende mogelijkheden. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen:

  • De gouden balansregel;
  • Een agressieve financiering;
  • Een conservatieve financiering;

Op het ogenblik dat de gouden balansregel wordt toegepast betekent dit dat het vermogen op vlak van looptijd zoveel als mogelijk is dient te worden afgestemd op de omlooptijd van de activa. Is er sprake van een agressieve financiering? In dat geval zal de financieringsstrategie bestaan uit het financieren van het bedrijf uit vooral kort vermogen. Het resultaat van deze financieringsstrategie is dat het financiële resultaat binnen de onderneming over een sterk rentegevoelig karakter zal beschikken.

Is er sprake van een conservatieve financiering? In dat geval zal deze financiering zich in het bijzonder kenmerken door het feit dat het bedrijf in het bijzonder wordt gefinancierd met behulp van lang, vreemd vermogen. Dit heeft als gevolg dat de eventuele behaalde rendementen op het vermogen aanzienlijk lager zullen uitvallen in vergelijking met de voorgaande strategieën. Dit gezegd zijnde is het echter zo dat het risico dat men loopt een aanzienlijk stuk beperkter is.

Wat is de functie van de treasury precies?

Wanneer er sprake is van corporate finance spreekt het voor zich dat er ook dieper moet worden ingegaan op het begrip treasury. De treasury vormt in de praktijk als het ware de toegangspoort voor de vermogensmarkt. Deze communicatie verloopt steevast op verschillende manieren. Dit is het gevolg van het feit dat er binnen de vermogensmarkt heel wat verschillende partijen actie zijn welke stuk voor stuk over diens eigen belangen en informatie-eisen beschikken. In principe is het zo dat de treasury bij corporate finance steevast relaties onderhoudt met de volgende partijen welke deel uitmaken van de vermogensmarkt:

  • De partijen die over een directe betrokkenheid beschikken;
  • Het zogenaamde durfkapitaal;
  • De banken die er op actief zijn;
  • De publieke markt;
  • De beleggingsmarkt;

De partijen die direct betrokken zijn hebben doorgaans toegang tot informatie welke is verkregen uit de directe communicatie met niet alleen het bedrijf, maar ook met de werknemers. Voor andere partijen geldt dat de treasury verantwoording zal afleggen door middel van allerhande media. Het kan hierbij niet alleen gaan om het jaarverslag, maar ook om andere, externe rapportages. Voor corporate finance vraag je een consult aan bij de experts en adviseurs van krcvanelderen.nl.