Fietsen naar het werk: gezond voor werknemer en bedrijf

Alle werkgevers zijn er wel van op de hoogte dat ze hun werknemers een auto van de zaak aan mogen bieden. Een ‘fiets van de zaak’ is daarentegen veel minder bekend, terwijl dit zeker wel tot de mogelijkheden behoort. U kunt een werknemer een fiets van de zaak aanbieden, met als financieel voordeel voor uw werknemer dat deze fiets bekostigd kan worden via het brutoloon. Uiteindelijk levert dit voor de betreffende werknemer een besparing op de aanschafprijs tot 52% op. Ook zijn er andere regelingen om uw werknemers van een fiets van de zaak te kunnen voorzien. Maar wat levert dit, naast een financieel voordeel, eigenlijk nog meer op? Wat heeft u hier als werkgever bijvoorbeeld aan?

Van de kant van de ondernemer kunnen we ook eerst vanuit financieel oogpunt gaan bekijken. Een fietsende werknemer hoeft u bijvoorbeeld geen leaseauto voor te regelen en daarom bespaart u op dat vlak direct op deze kosten. Ook op parkeerkosten en brandstofkosten, die door uw werknemer gedeclareerd worden, bespaart u direct. Ook wanneer een werknemer met het openbaar vervoer reist, bespaart u flink op uw kosten wanneer deze werknemer in het vervolg de fiets neemt. Uit een betrouwbare berekening blijkt zelfs dat een fietsende werknemer meer dan 30 keer voordeliger is dan één die met de bus of de trein naar het werk komt.

Een fietsende werknemer levert u echter ook veel indirecte besparingen op. Iemand die naar het werk fietst, krijgt meer beweging en is daardoor gezonder. Onderzoek heeft uitgewezen dat het ziekteverzuim van een werknemer die regelmatig beweegt minder is dan een werknemer die niet sport of beweegt. Een dagelijks ritje van huis naar kantoor en weer terug zorgt dus voor een boost in de gezondheid van uw werknemer. Dit heeft ook een directe weerslag op uw personeelsteam. Er is meer continuïteit, de sfeer is beter en dit heeft ook een positieve invloed op de productiviteit. Meer beweging voor uw werknemer houdt daarnaast ook in dat deze langer gezond blijft en dus minder kans heeft chronische en langdurige ziektes op te lopen. Ook dit heeft voor de samenstelling van uw team en op het financiële vlak voordelen voor u.

Bedenkt u zich eens wat de meest voorkomende reden is van het te laat komen van een medewerker op kantoor. Inderdaad, oponthoud in het verkeer. Een omleiding hier en een file daar kunnen zomaar resulteren in het later kunnen aanvangen van het werk. De reistijd met de fiets is nagenoeg constant en dus redelijk goed voorspelbaar. Naast het ziekteverzuim wordt dus ook het incidentele verzuim van uw werknemers minder.

Kijken we verder, dan komen we tot de gemakkelijke conclusie dat een fiets voor minder milieuvervuiling zorgt dan een auto. Met één fietsende werknemer bespaart u al gauw 400 kilogram op de CO2-uitstoot. Maar denkt u bijvoorbeeld ook eens aan de besparing op de zogenaamde beeldvervuiling. Bij veel kantoren worden grote parkeerplaatsen aangelegd en veel werknemers kijken vanaf hun werkplek uit op een zee van geparkeerde auto’s. Een auto op een parkeerterrein neemt 16 keer zo veel ruimte in dan een fiets. Wanneer u een aantal fietsen rekken plaatst, dan biedt u uw werknemers al gauw ruimte genoeg om hun fiets te stallen. Bij Vink Lisse vindt u hiervoor passende oplossingen, die het faciliteren van het fietsen van uw werknemers gemakkelijk mogelijk maken.

Kortom; wanneer u als werkgever het fietsen naar het werk van uw werknemers stimuleert en faciliteert, zorgt u niet alleen dat uw werknemers gezonder worden, uw bedrijf wordt er ook gezonder van! Op alle vlakken.