Nieuw BV-recht

Vanaf gister 1 oktober is het nieuwe bv-recht ingegaan. Deze wetswijziging moet het oprichten van een bv aantrekkelijker en eenvoudiger worden. Veel ondernemers zijn echter niet bewust van de nieuwe wijzigen, zo blijkt uit het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Een stuk goedkoper

Het startkapitaal van 18.000 euro is nu niet meer nodig, naast de verplichte bank- en accountantsverklaring. Met deze wijziging wordt het voor startende ondernemers zonder dit kapitaal toch een aantrekkelijke optie om voor een bv te kiezen.

Uitkeringstoets

Het nieuwe bv-recht kent uitkeringstoetsen voor al bestaande bv’s. Hierin moet het bestuur toetsen of de bv na een uitkering nog in staat is om opeisbare schulden te betalen. Voor ondernemers die dat niet hebben gedaan bracht dat een verhoogd risico op aansprakelijkheid.

De Kamer van Koophandel heeft alle informatie over het nieuwe bv-recht.
Op deze site staat een overzicht van alle belangrijkste verandering, met o.a. een video, achtergrondinformatie en veelgestelde vragen. Verder heeft de Kamer van Koophandel gratis bijeenkomsten geregeld in Nederland om de ondernemer uitleg te geven wat het voor hen kan betekenen.