Afval: wat zijn de regels?

Wanneer je als ondernemer start, dan zul je er vroeg of laat vanzelf mee te maken krijgen: bedrijfsafval.  Je kunt hierbij denken aan verpakkingsmateriaal, papierafval, gewone vuilniszakken, kapotte elektronica en ga zo maar door. Maar wat moet je hier eigenlijk mee, aan welke regels dien je je als ondernemer allemaal te houden als het gaat om bedrijfsafval? Waarschijnlijk heb je hier vooraf nog niet over nagedacht!

De regels verschillen per gemeente

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de regels per gemeente verschillen, er is dus helaas geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Als ondernemer ben je sowieso zelf verantwoordelijk voor het bedrijfsafval, gemeentes zijn niet verplicht om zorg te dragen voor jouw bedrijfsafval! Sommige gemeenten halen het afval alleen tegen betaling op, terwijl de afvalinzameling in andere gemeenten aan particulieren bedrijven wordt uitbesteed. Zoek dit dus altijd goed uit.

Afvalinzameling door de gemeente

Wordt de inzameling door de gemeente gedaan, dan betaal je als bedrijf zogenaamd ‘reinigingsrecht’.  De hoogte van dit bedrag varieert wederom per gemeente.  In sommige regio’s haalt de gemeente het bedrijfsafval en het huishoudelijk afval tegelijk op, bijvoorbeeld bij een combinatie van een woongebouw en een winkelpand of bij een woning met een praktijkruimte. Je betaalt in dat geval een combinatie van reinigingsheffing (voor het huishoudelijk afval) en reinigingsrecht (voor het bedrijfsafval). Wanneer je als ondernemer niet kunt aantonen dat je je bedrijfsafval via de voorgeschreven wijze laat verwijderen, dan gaat de gemeente er automatisch vanuit dat je het bedrijfsafval samen met het huishoudelijk afval aanbied. Je krijgt dan van de gemeente vaak een rekening toegestuurd.

Afvalinzameling door erkende inzamelaar

Wanneer je de afvalinzameling laat uitvoeren door een erkende afvalinzamelaar, dan dien je dit te registreren via een afvalstoffenregistratie.   Vaak bieden deze inzamelaars ook allerlei aanvullende diensten aan die het ondernemers wat gemakkelijker maken. Zo kun je er vaak afvalcontainers, rolcontainers en perscontainers huren en bieden zij soms ook de mogelijkheid aan om confidentiële documenten op een vertrouwelijke manier te vernietigen.

Je mag overigens niet alles zomaar als bedrijfsafval aanbieden. Papier, vuilniszakken, textiel, hout, ijzer en glas vormen geen probleem. Maar pas wel op met stoffen als asbest, asfalt, chemisch afval, explosieve stoffen, gevaarlijk afval en slachtafval. Tevens geldt dat alles wat niet in een rolcontainer past, ook niet als bedrijfsafval kan worden. Voor het grofvuil kun je het beste een bestelbus huren of een afspraak maken om het op te laten halen.

 

photo credit: *Bitch Cakes* via photopin cc