Ondernemingsplan schrijven

Wanneer jij precies weet hoe je met je onderneming gaat beginnen, welke doelen je wilt bereiken en hoe je deze wilt bereiken, zal niemand jou verplichten een ondernemingsplan op te stellen. Een ondernemingsplan schrijven is wel verstandig, niet alleen om de haalbaarheid van je onderneming te meten, maar ook als houvast wanneer je al daadwerkelijk bent begonnen. In dit artikel lees je een aantal punten waar je op moet letten wanneer je een ondernemingsplan schrijft.

De ondernemer

Om te beginnen ga je eerst over jezelf, de ondernemer, schrijven. Om te beginnen zet je je persoongegevens, opleiding en werkervaring in het plan. Hierna kun je je gaan richten op de motivatie en doelstellingen van je onderneming. Als je deze niet in een paar zinnen op papier kunt krijgen, moet je jezelf afvragen of je te ingewikkeld denkt. Daarnaast is het slim om na te gaan of jij als ondernemer wel de kwaliteiten beschikt. Breng deze kwaliteiten in kaart tegenover de zwaktes, en schrijf eventueel op waar je aan moet werken (zwaktes) en wat je kan uitbuiten (sterktes).

De organisatie

Nu kun je de organisatie die jij van plan bent op te zetten beschrijven. Wat wordt de handelsnaam? Welke rechtsvorm kies je? Welke vergunningen en verzekeringen heb je nodig? Welke zaken moeten er bij de belasting worden gemeld? Dit zijn allemaal vragen die in de beschrijving van je organisatie beantwoord moeten worden. Stel ook de algemene voorwaarden op, welke toegankelijk moeten zijn voor je klanten en leveranciers.

Het marketing plan

Vervolgens schrijf je een marketingplan. In het marketingplan ga je je doelstellingen verder uitwerken. Ga jezelf na op welke producten en welke dienst jij de winst wilt behalen bij welke doelgroep. Als ondernemer moet je op de hoogte zijn wat er bij jou in het bedrijf gebruikt en wat er in jouw branche gebeurt. Hier kun je het beste een omgevingsanalyse maken, dat als input werkt voor de SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). Wanneer je deze in kaart hebt gebruikt ga je je sterktes uitbuiten, zwaktes versterken, op kansen inspelen en bedreigingen afweren. Vervolgens ga je kijken naar je marketingstrategie, wat inzicht gaat geven op hoe je je organisatie gaat opstellen t.o.v. de markt. Verder zal je constant je doelstellingen moeten toetsen in een marketingonderzoek (marketingactieplan). Als deze zaken in je marketingplan zitten, ga je na of je onderneming haalbaar is.

Het financieel plan

Nu is het tijd om het financieel plan te maken, wat voor inzicht in de omzet, kosten en winsten moet geven. Creër een investerings- en financieringsplan aan de hand van jouw investeringen en op welke manier deze gefinancierd zijn. Deze vormen dan je balans op. Wanneer je je balans hebt opgesteld, is het tijd om een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting te maken. Een exploitatiebegroting geeft inzicht in je omzet, kosten en winsten. Een liquiditeitsbegroting geeft inzicht in je daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

Overig advies

Verder zul je als ondernemer moeten gaan nadenken over hoe je wilt gaan communiceren met de betrokken partijen en op welke wijze je bereikbaar bent als onderneming. Houdt werk en privé strikt gescheiden en maak afspraken op het thuisfront. Een ondernemingsplan schrijven en door verschillende mensen laten controleren is slim, en mocht je er echt niet uitkomen, kun je natuurlijk ook altijd professionele hulp vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *