Payrolling is niet duur

Het is een wijdverbreid misverstand dat payrolling duur zou zijn. De kosten van zelf verlonen en payrolling liggen veel dichter bij elkaar dan menigeen denkt. Payrolling is dus helemaal niet duur. Sterk nog; met payrolling bespaart u geld!

De tarieven voor payrolling zijn opgebouwd uit een aantal kostenposten die u ook heeft wanneer u zelf werknemers in dienst heeft. Denk daarbij aan het nettoloon, afdrachten aan UWV en belastingdienst, pensioen, verzekeringspremies, reserveringen, etc.  Wanneer u zelf verloont, betaalt u aan verschillende partijen, zoals uw administratiekantoor en verzekeraar.

 

Via payrolling besteedt u voor een vooraf vastgesteld tarief alles uit aan één partij. Hierdoor bent u in verreweg de meeste gevallen goedkoper uit en bespaart u dus niet alleen op uw personeelskosten, maar ook nog eens flink op uw administratieve kosten.

 

Door voor payrolling te kiezen, rekent u bovendien definitief af met uw werkgeversrisico’s bij ziekte en ontslag. Die risico’s zijn namelijk volledig voor rekening van het payroll bedrijf. In het geval van een zieke werknemer hebben we het al snel over enkele honderden euro’s per dag; bij ontslag loopt dat bedrag al snel op tot duizenden euro’s!

 

Payrollbedrijven hanteren vaste tarieven (inclusief alle afdrachten en risico’s) per daadwerkelijk gewerkt uur. U weet dus op voorhand exact waar u aan toe bent en wat een werknemer u per gewerkt uur kost.

 

Tot slot nog een gouden tip: wie momenteel nog met uitzendkrachten werkt, kan door over te stappen op payrolling per direct enkele euro’s per gewerkt uur besparen!

 

Berekening verschil payrolling/zelf verlonen

 

1. Kosten payrolling:

€ 10,00 x 1,67 (payrollfactor)

(incl. werkgeverslasten, reserveringen, ziekteverzuim)

 

€ 16,70

 

2. Zelf verlonen:

€ 10,00 x 1.49 (directe werkgeverslasten)
(bv. pensioen en premies belastingdienst)

€ 14,90

 

€ 10,00,- x 1.65 (directe +indirecte werkgeverslasten)
(bv. ziekteverzuimverzekering, accountant, Arbodienst, etc.)

€ 16,50

 

Zo ziet u dat de kostenverschillen tussen payrolling en zelf verlonen minimaal zijn. Het grootste verschil is en blijft echter dat u via payrolling in één keer verlost bent van uw werkgeversrisico’s en, niet te vergeten, een hoop administratieve rompslomp!