Personeel op de payroll

Heb je als ondernemer tijdelijk personeel nodig? Payrolling biedt hier een goede uitkomst voor. Een bedrijf wat payroll services biedt kan je helpen bij het vinden van geschikte werknemers voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. In dit artikel wordt beschreven wat payrolling voor jou kan betekenen.

Contract

Wanneer je personeel via payroll aanneemt betekent dit dat je zelf niet de contractuele verantwoordelijkheid draagt. Je geeft de juridische verantwoordelijkheid uit handen aan de payroller en je bent zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemers op de werkvloer. Jij ziet erop toe dat de werknemers hun taken goed uitvoeren. Jij bent dus verantwoordelijk voor alles op de werkvloer, maar de salarisadministratie wordt uit handen gegeven. De duur van het contract kan verschillen, je kan ervoor kiezen om af te spreken dat iemand op opdrachtbasis werkt waarbij je een tijdelijke werknemer hebt, maar je kan ook iemand voor langere tijd aannemen via payrolling.

Wat doet de payroller voor jou?

De payroller zoekt werknemers voor jou en neemt de administratie op zich. Jij kunt je op deze manier bezig houden met je core business. Je richt je op het werk wat uitgevoerd moet worden en je betaald maandelijks een opdrachtvergoeding aan de payroller. De payroller zorgt ervoor dat al het papierwerk in orde is en draagt zorg over het salaris, pensioen, verzekeringen en andere fiscaliteiten.

Juridische verantwoordelijkheid

Omdat de personeelscontracten worden aangegaan tussen de werknemers en de payroller ben jij als ondernemer niet juridisch verantwoordelijk. Wanneer er dan bijvoorbeeld een financieel arbeidsconflict ontstaat is dit tussen de werknemer en de payroller. Jouw rol als ondernemer is dat de werkzaamheden die je ter beschikking stelt uitgevoerd moeten worden. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de betaling van de maandelijkse rekening aan de payroll organisatie.

Personeel

Het is belangrijk dat het personeel tevreden is. De arbeidsvoorwaarden moeten goed zijn en er moeten heldere regels zijn over wie waar verantwoordelijk voor is. De payroller heeft hier een flinke taak aan, zij moeten namelijk:

  • Goed personeel vinden
  • Zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden van het personeel, denk hierbij aan loon en pensioen
  • Zorg dragen voor alle juridische verantwoordelijkheden binnen het contract
  • Zorg dragen voor een correcte administratie
  • Een goede relatie tussen personeel en de opdrachtgever behouden

Voordelen voor starters

Voor startende ondernemers geldt dat zij niet zomaar personeel langdurig in dienst kunnen nemen, Dit neemt teveel risico’s met zich mee. Los van de risico’s is er in het begin vaak ook geen tijd voor de salarisadministratie. Door middel van payrolling is het wel mogelijk om snel personeel in te huren zonder dat daar juridische risico’s aan verbonden zijn. Voor een starter is het dus ideaal om personeel in te huren via payrolling. Lees hier alle voordelen van payroll. Op deze manier loopt een starter niet alleen minder risico, maar is er ook kans om het personeel later over te nemen wanneer alles goed loopt.