Reclame op social media niet effectief bij jongeren?

Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren over het algemeen niet gevoelig zijn voor reclame op social netwerk paginas zoals facebook. Er wordt door de jongeren maar amper iets gekocht en als er al iets gekocht wordt dan is dit als de reclame wordt aangeboden in een relevante context. Dat bleek uit een onderzoek van de NJR.

Er werd een onderzoek gedaan onder jongeren over hun activiteiten op social networks. Van de ondervraagde jongeren was er in totaal maar liefst 93% actief op één of meerdere social netwerksites. Het belang van dit onderzoek ging echter om hoe deze jongeren tegenover commercie op deze sites staan.

Uiteindelijk blijkt dat maar 10% van de respondenten ingaan op commercie of gevoelig zijn voor advertenties op sociale netwerksites. Ondanks dat er maar zo weinig jongeren gevoelig zijn voor deze manier van commercie blijven veel bedrijven doorzetten met reclames op netwerksites omdat 10% van alle jongeren in Nederland uiteindelijk toch een flinke groep is.