Starten met personeel aannemen

Het aannemen van personeel is een flinke stap, het brengt een hoop extra verantwoordelijkheden met zich mee . Waar moet je eigenlijk allemaal aan denken bij het aannemen van je eerste werknemer?

Op zoek naar geschikt personeel

Stel je vooraf de vraag in hoeverre je echt personeel nodig hebt en waar de perfecte kandidaat precies aan moet voldoen, je kunt hiervoor het beste een functieprofiel opstellen.  Personeel kun je onder andere vinden door rond te vragen bij bekenden en vacatures te plaatsen op online vacaturebanken. Houd er wel rekening mee dat het, ondanks de huidige arbeidsmarkt, even kan duren voordat er een geschikte kandidaat reageert. Voor vacatures Rotterdam zal dit niet zo snel een probleem vormen, maar wanneer je op zoek bent in een kleinere steden loop je hier al snel tegenaan.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Eenmaal een geschikt persoon gevonden, dan dient er natuurlijk een arbeidsovereenkomst te worden opgesteld. Hoewel het wettelijk is toegestaan dit mondeling te doen, is het verstandiger om  voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst te kiezen. Op deze manier zijn alle afspraken immers helder vastgelegd. In een arbeidsovereenkomst dienen onder andere de volgende zaken aan bod te komen:

  • De plaats waar wordt gewerkt;
  • De functie van de werknemer;
  • De duur van de overeenkomst;
  • De hoogte van het loon;
  • Eventueel een concurrentie- of relatiebeding.

Kosten

Naast het brutoloon van een werknemer, heb je ook te maken met kosten als  vakantiegeld, ziektekosten en reiskosten. Het brutoloon ligt over het algemeen 30 procent hoger dan het nettoloon en ook de reiskosten kunnen flink oplopen. In vrijwel alle cao’s zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarde die gelden voor de bedrijfstak. Zoek dit van te voren goed uit zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Administratie

Bij het aannemen van personeel komt ook flink wat administratie kijken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de loonadministratie (de loonstrook, de jaaropgave etc.) Je kunt er als ondernemer overigens ook voor kiezen om de loonadministratie uit te besteden, iets dat vooral interessant is wanneer je wat meer personeel in dienst hebt.

Verzekeringen

Personeel aannemen betekent ook dat je extra verzekeringen zult moeten afsluiten en huidige verzekeringen zult moeten aanpassen.  Denk bijvoorbeeld aan je aansprakelijkheidsverzekering. Met de huidige aansprakelijkheidsverzekering ben jij alleen verzekerd. Door het aanpassen van je aansprakelijkheidsverzekering kun je ook de aansprakelijkheid van het personeel verzekeren. Ook zal je de bedrijfsschadeverzekering moeten aanpassen (de vaste lasten stijgen immers).  Daarnaast kun je overwegen om extra verzekeringen af te sluiten, denk aan een ziekteverzuimverzekering of een collectie ongevallenverzekering.