Voordelen van payroll

Wanneer je voor je eigen onderneming op zoek bent naar personeel zijn er verschillende mogelijkheden. Één daarvan is payrolling. Bij payrolling neemt een payrolling bedrijf de verantwoordelijkheid voor het werkgeverschap van een onderneming uit handen, waarbij het personeel juridisch gezien in dienst van het payroll bedrijf komt. Een payroll bedrijf regelt zaken zoals salarisadministratie, afdracht van sociale premies en pensioenen. Werknemers die volgens een payrollconstructie worden betaald, kunnen geen beroep doen op afspraken uit de CAO voor de bepaalde bedrijfstak.
Een payroll bedrijf is wat anders dan een uitzendbureau. Wanneer een bedrijf werkt met werknemers die via payrolling worden betaald, werft een werkgever zelf zijn personeel. Daarbij stelt hij ook de hoogte van een salaris vast. Er wordt in Nederland steeds vaker gebruik gemaakt van Payrolling, zeker in de horeca.
Payroll services zijn gemakkelijk voor bedrijven die met flexibel personeel werken. De voordelen van payroll diensten zijn:
• Je hebt van te voren een duidelijk overzicht van wat jouw personele kosten zullen zijn, zodat daarmee ook in de berekeningen van het bedrijf rekening mee gehouden kan worden

• Er wordt een vast tarief betaald en één factuur over een periode gestuurd. Hierdoor krijg je en goed en nauwkeurig inzicht in de salaris- en personeelskosten
• Je zult geen facturen en/ of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, pensioenfondsen, de Arbo-dienst en verzuimverzekeringen meer ontvangen.
• De financiele administratie wordt hierdoor een stuk beperkter en inzichtelijker, waarmee direct een kostenbesparing gerealiseerd kan worden.
• Voor de medewerkers zal er weinig verschil zijn, alleen zullen de loonbrieven via een andere organisatie verstuurd worden. Daarnaast kunnen zij altijd terugvallen op een professionele dienstverlener die ervaring heeft op het gebied van personeel en arbeid.