Vormen van reclame

Gaat u een nieuw bedrijf starten? Dan is het wellicht interessant om te weten op welke manier u uw bedrijf onder de aandacht kunt brengen. Hier volgen dan ook 7 vormen van reclamemogelijkheden.

1. Mond-op-mond

Hoewel dit een van de moeilijkste vormen van reclame is blijkt deze vaak wel het meest waardevol. Dit omdat de betrouwbaarheidsfactor hoog ligt, mensen nemen eerder iets aan van iemand die ze kennen dan wanneer ze ergens een reclame zien.

2. Het pand moet opvallen

Wanneer u een bedrijf hebt waar bezoekers kunnen komen is het belangrijk iets uit te stralen wat mensen aantrekt. Zorg ervoor dat bezoekers zich welkom voelen en laat zien dat u open bent.

3. Adverteren op de auto

Een beletterde auto is als het ware een rijdend reclamebord. Zodra mensen uw logo of bedrijfsnaam regelmatig voorbij zien komen zal de kans groter zijn dat de naam blijft hangen.

4. Adverteren

Er zijn veel mogelijkheden om te adverteren, zowel offline als online. Maak hier als ondernemer gebruik van en onderzoek bij welk medium uw doelgroep zich bevindt.

5. Sponsoring

U kunt bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel steunen. U kunt als sponsor goodwill opbouwen en naamsbekendheid verkrijgen.

6. Website

Zorg ervoor uw bedrijf een website heeft die professionaliteit uitstraalt. Bezoekers van de site moeten getriggerd worden om een product of dienst af te nemen of om later naar de site terug te keren.

photo credit: genibee via photopin cc