Wat is de Scrum Methode?

Wat is een scrum team? Wat is de Scrum Methode? En waarvoor wordt deze methode gebruikt? De Scrum methode wordt tegenwoordig vaak toegepast voor het maken van (software) producten. Het is een flexibele methode, waarbij in korte periodes in multidisciplinaire teams wordt gewerkt. De term Scrum is afkomstig uit de rugbysport. Een rugby team probeert bij een scrum de wedstrijd te winnen door samen een gemeenschappelijk doel te bereiken. Hierbij is het erg belangrijk dat men goed kan samenwerken en ook kan inspelen op veranderende situaties.

wat is de scrum methode

Hoe is de Scrum Methode ontstaan?

De Scrum Methode werd in 1986 voor het eerst geintroduceerd bij een onderzoek door Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka. In het onderzoek dat in de Harvard Businiess Review gepubliceerd werd, komt naar voren dat projecten die met kleine mulitidisciplinaire teams werken, historisch gezien de beste resultaten opleverden. Later werd in 1993 door Jeff Sutherland het scrumproces ontwikkeld als een reactie op het onderzoek van Takeuchi en Nonaka. Tegelijkertijd paste Ken Scwaber de nieuwe benadering bij zijn bedrijf toe. Dit werd door Schwaber en Sutherland verder uitgewerkt en resulteerde uiteindelijk in scrum als softwareontwikkelmethode.

Wat zijn de voordelen van de Scrum methode?

  • Werken alvorens de Scrum Methode zorgt voor een verhoging van de effectiviteit van het team
  • Door de Scrum Methode kan een optimale Return On Investment (ROI) worden behaald.
  • Met de Scrum Methode zal er elke 2-4 weken een stuk werkende software opgeleverd worden.
  • Door de Scrum Methode kan er een duidelijk inzicht worden verkregen in de voortgang van een project.
  • Door de Scrum Methode krijgt de opdrachtgever precies krijgt wat hij wil en nodig heeft.

Waaruit bestaat een Scrum Team

De Scrum Methode werd ontwikkeld in de Verenigde Staten en werd daarom ook veel in Engelstalige projecten met Engelste termen gebruikt. Bij een Scrum team worden oorspronkelijk verschillende rollen verdeeld. Hierbij zijn drie hoofdrollen plus nog enkele bijrollen. De ‘hoofdrolspelers’ in het Scrum team worden ‘pigs’ genoemd en de overige rollen ‘chickens’. De drie hoofdrollen worden gevormd door:

De Product Owner

Dit is de rol van de  eigenaar/ opdrachtgever, die het meeste belang heeft bij de ontwikkeling van het (software) product. De product owner zorgt er uiteindelijk ook voor dat de rekeningen worden betaald en beheert de product backlog. De product owner bepaalt wat er precies in welke volgorde moet gebeuren.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam heeft een multidisciplinair karakter en zal aan het eind van elke sprint het (software) product moeten opleveren. Het ontwikkelteam bestaat normaal uit 3 tot 9 personen. Het team zorgt zelf voor de organisatie en verzorgen de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, het testen en de documentatie van het proces. Wanneer een product uiteindelijk klaar is, zorgt het ontwikkelteam er ook voor dat het product geproduceerd kan gaan worden.

Scrummaster

De Scrum Master speelt een belangrijke rol in de Scrum Methode. Hij zorgt er voor dat het team begeleidt wordt en de juiste stappen in het scrumproces maakt. Verder verzorgt de Scrum Master alle vergaderingen en zorgt hij ook voor voorzieningen zoals software, hardware en werkruimte. Een Scrum Master moet niet verward worden met een projectmanager, hij zal bijvoorbeeld geen personele zaken op zich nemen. Hierdoor kan de openheid en samenwerking in een Scrum Team bevorderd wroden.

scrum methode

Waarbij wordt de Scrum methode gebruikt?

De Scrum methode wordt toegepast wanneer een klant / gebruiker een product wil ontwikkelen, waarbij nog niet helemaal zeker wat hij precies wil. In het proces worden de eisen en wensen beter beschreven, waardoor dit kan resulteren in een bruikbaar product. Voor bedrijven die een product laten ontwikkelen wordt vaak pas duidelijk aan welke eisen een product allemaal moet voldoen wanneer er een prototype is ontwikkeld. De Scrum methode biedt de mogelijkheden om flexibel met de eisen en wensen om te gaan en het product hier op aan te passen. Ondanks dat de Scrum Methode veelal gebruikt maakt van Engelse termen wordt deze methode ook veel door Nederlandse Software ontwikkelaars toegepast. Zie hieronder een afbeelding hoe software ontwikkelaar Global Orange te werk gaat met de Scrum Methode.

scrum team