Websites gemeenten scoren slecht

Uit het bereikbaarheidsonderzoek van de websites van de gemeenten in Nederland blijkt dat vele gemeenten erg slecht scoren wat betreft bereikbaarheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Uptrends.com. Zij deden onderzoek van 22 augustus tot en met 8 oktober naar de websites van 395 gemeenten in ons land. Tijdens deze periode werden iedere vijf minuten de voorpagina’s gecontroleerd.

Slechts 55 van het totaal aantal onderzochte pagina’s voldeed aan de norm. Deze norm staat op een bereikbaarheidsscore van 99,98% tot 100%. De websites van de kleinere gemeenten, welke minder dan 25.000 inwoners hebben, waren het minst vaak down. Juist de sites van de grotere gemeenten van 500.000 tot 100.000 inwoners waren vaak ook goed van score, daarentegen waren de websites van  gemeenten die een gemiddeld aantal bewoners hadden het meeste down.

De helft van de gemeenten voldoet niet aan de norm. Dit kan liggen aan bijvoorbeeld de laadtijd, de server, het ontwerp van de site of  verkeerd geplaatste links. Het is ook voor de gebruiksvriendelijkheid erg belangrijk dat bijvoorbeeld de userinterface gemakkelijk te gebruiken is.

 

 
photo credit: mattrubens via photopin cc