Werkgelegenheid in de bouw neemt toe

De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar voor het eerst in zes jaar weer toenemen. Na zes jaren van crisis, wordt er door het EIB voorspeld dat er dit jaar weer 5000 voltijdsbanen in de bouw zullen bijkomen. In de aankomende 6 jaar zullen er ongeveer 60.000 nieuwe voltijdbanen bijkomen. Dat is een aanzienlijk deel van de 85.000 voltijdbanen die door de crisis verloren gegaan zijn.

Bevindingen Economisch Instituut Bouw (EIB)

Na zes jaar van grote depressie in de bouw, werd in 2014 op verschillende onderdeel al enige groei geconstateerd door het EIB. Wel was er bij de productie van nieuwbouwwoningen een daling van 8 procent te zien. Deze daling was voornamelijk te wijten aan de sterke terugval van woningbouwvergunningen en woningverkopen in de twee voorgaande jaren. In 2014 was er weer een sterke toename van het aantal vergunningen en verkopen. De orderportefeuilles van de woningbouw zagen in 2014 ook een algehele stijging. De totale productiedaling van de woningbouw bleef afgelopen jaar beperkt tot 1 procent doordat er een lichte groei bij de herstel en verbouw van woningen was.

Voorspellingen

Naar verwachting zal de totale bouwproductie dit jaar toenemen met 3 procent. De motor achter de groei van de bouwproductie zal de stijging van de nieuwbouwproductie van woningen van 11 procent zijn. In eerdere voorspellingen werd zelfs een hogere stijging verwacht. Deze is echter wat verlaagd doordat het overheidsbeleid richting hypotheekverstrekking gewijzigd is. Het wordt voor starters en doorstromers steeds lastiger gemaakt doordat de maximale hoogte van de leensom steeds verder verlaagd wordt. Ondanks het beleid ziet men door de achtergebleven woningvraag van de afgelopen jaren en de toenemende huishoudensgroei, dat de nieuwbouwproductie toch zal groeien. Wel zal het niveau van voor de crisis niet snel bereikt kunnen worden. Waar er voor de crisis nog 80.000 woningen per jaar opgeleverd werden, waren dat er in 2014 slechts 45.000. Er wordt verwacht dat er in de jaren tussen 2016 en 2020 een gemiddelde jaarlijkse stijging van 10 procent zal zijn.
Dit jaar zal de totale woningbouw met 5 procent stijgen. In 2016 zal dat met 3,5 procent zijn. Dit heeft te maken met het aflopen van het verlaagde btw-tarief van 6% voor onderhoud en renovatie. Mensen zullen hierdoor in de tweede helft van 2015 en geheel 2016 minder uitbestedingen doen op het gebied van onderhoud en renovatie. Ook op het gebied van utiliteitsbouw wordt er de komende jaren een gematigd herstel verwacht. Voor zowel grote landelijke bouwbedrijven als lokale bedrijven zoals Cloin Totaalbouw zullen de aankomende jaren weer positief benaderd kunnen worden na verscheidene jaren van crisis en depressie.